Certifikat för en
klimatpositiv hemsida

Information

Status
Deltagar-ID
Certikatet gäller
Giltig t.o.m.
Signatur Klimatklick

Jesper Lubrán, grundare Klimatklick

Gör din hemsida klimatpositiv

Vad är en klimatpositiv hemsida?

Klimatklick hjälper företag och privatpersoner som vill ha en klimatpositiv hemsida. En genomsnittlig hemsida orsakar ett utsläpp av 1.76 gram koldioxid per sidvisning och med tanke på hur många hemsidor som finns på internet handlar det totalt om utsläpp på miljontals ton.

Uttrycket klimatneutral innebär att man kompenserar sina utsläpp, dvs. man förbättrar ingenting. Klimatpositiv innebär däremot att man kompenserar mer än man släpper ut, dvs. genom att du nu är inne på denna sida och läser så gör du någonting bra för klimatet! Faktum är att vi kompenserar minst 110% av de utsläppen din hemsida genererar.

Både du och klimatet är vinnare

Klimatklick idé med klimatpositiva hemsidor är enkel - baserat på antalet sidvisningar beräknar vi hur mycket utsläpp din hemsida genererar. Sedan hjälper vi dig med det krångliga såsom klimatkompensation och administration. Du å andra sidan får tillgång till bilder och material som visar dina användare att du är engagerad i hållbarhet.

Studier visar att 88% av dina användare blir mer lojala vilket innebär större intäkter för din hemsida. Att bli Klimatklickare är alltså en plusaffär, inte bara för klimatet utan också för dig!