Så funkar vår klimatkalkylator

Med hjälp av vår klimatkalkylator får du en bra bild av hur din hemsida påverkar klimatet och vad du kan göra för att göra din hemsida mer hållbar.

Vår klimatkalkylator testar hur din hemsida påverkar klimatet.

Så räknar vi

Att med exakthet beräkna en specifik hemsidas utsläpp är svårt, ja nästan omöjligt. Vi arbetar kontinuerligt för att vår klimatkalkylator ska ge ett så rättvisande resultat som möjligt och uppdaterar den data som kalkylatorn baseras på fortlöpande. Klimatkalkylatorn tar hänsyn till många faktorer, här förklarar vi de viktigaste.

Datamängden på din hemsida

När en hemsida laddas så förbrukas det energi. Desto mer data som finns på din hemsida, desto mer energi krävs det för att ladda den. Vi multiplicerar mängden data på din hemsida med andelen energi som krävs. Vi tar också hänsyn till återkommande besökare och att de kan ha resurser lagrade i webbläsarens cache.

I vår blogg fyller vi kontinuerligt på med tips om hur du effektiviserar och strukturerar din hemsidas innehåll för att minska mängden data som överförs när din sida hämtas.

Andelen energi data förbrukar

Tyvärr går det inte att beräkna exakt hur mycket energi varje enskilt besök på just din hemsida kräver. Därför utgår vi ifrån ett genomsnitt som vi beräknar baserat med siffror från dessa studier: On Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030 och How to stop data centres gobbling up the world’s electricity. Det ger oss talet 1.8 kilowattimmar per gigabyte.

Val av webbhotell

Många – men långtifrån alla – webbhotell använder grön energi. Ett fåtal svenska webbhotell går också ett steg längre genom att kvalificera sig för Green Web Foundations register. Det är en databas innehållandes hållbara webbhotell världen över.

I genomsnitt släpper miljövänliga webbhotell ut 9 procent mindre koldioxid per sidvisning. Klimatkalkylatorn kontrollerar om hemsidans webbhotell finns registrerad i Green Web Foundations register och reglerar uträkningen proportioneligt baserat på detta.

Andelen koldioxid(CO₂) i energiförbrukning

Vi baserar hur stor andel koldioxid som släpps ut per kilowattimme på två studier. För ”vanlig” energi använder vi siffror från International Energy Agency (475 g CO₂/kWh). För förnybar energi använder vi oss av siffror från Ecotricity (33,4 g CO₂/kWh).

Antal sidvisningar

När vi sammanställer punkterna ovan skapar vi oss en rättvisande bild över hur mycket koldioxid varje sidvisning på din hemsida genererar. Genom att multiplicera mängden koldioxid per sidvisning med antalet sidvisningar får vi med stor exakthet fram hur din hemsida påverkar klimatet.

Klimatklick är hållbarhets­märkningen för hemsidor

Testa din egen hemsida gratis och utan krångel – se hur mycket koldioxid den genererar.

Tips till hållbara hemsidor

Se alla artiklar